Publications

Maintenance magazines in Europe

Country

Title

Online

Contact

 Spain

 Mantenimiento


www.puntex.es/industrial

 France

 Production Maintenance Italy

 Manutenzione

 www.manutenzione-online.com/


belgi_2fawm Belgium

Maintenance Magazine


 http://www.mainpress.com/nederlands/tijdschriften/maintenance.htm

 Czech Republic

Technicky tydenik

www.techtydenik.cz/index_en.php?lang=en


 Denmark

Vedligehold

www.scanpublisher.dk/


 Serbia

Poslovni  Magazin


http://www.dots.org.rs/MAGAZIN.htm

Germany

Instandhaltung

www.instandhaltung.de


Germany

Produktion

www.produktion.de


Finland

Kunnossapito

http://opas.kupinet.fi/kupinet/promaint_4_2009.html

http://www.promaint.net/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=699&#

Slovenia

VzdrževalecIreland

The Engineers JournalSwitzerland

Service


http://www.fmpro-swiss.ch/index.php?id=97

Netherlands

Industrial Maintenance


www.industrielinqs.nl

Poland

Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability


http://www.ein.org.pl/

Sweden

U&D, Underhåll och Driftsäkerhet

www.maintenancenet.se


Greecewww.technoekdotiki.gr